A lekérdezés (idõgép) napja: 1997.12.23.

25/1996. (IX.4.) FM rendelet

a takarmányok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 1995. évi XCII. törvény végrehajtásáról

A takarmányok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 1995. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20.§-ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következõket rendelem el:

A rendelet szövege egységes szerkezetben látható az 1995. évi XCII. törvénnyel.

1. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
A baromfitápok minimális táplálóanyag-tartalma 
(az értékek 88% szárazanyag-tartalomra vonatkoznak)*

Állatfaj, hasznosítási irány, életkor ME Ny.feh. Met. M+C Lizin Ca P Na A D3 E
vitamin
MJ/kg % % % % % % % NE/kg mg/kg
Broiler indítótáp (0-3 hét) 12,5 21,0 0,50 0,85 1,1 0,9 0,6 0,12 6 000 1 000 10
Broiler nevelõtáp (3-6 hét) 12,6 19,0 0,40 0,75 1,1 0,7 0,6 0,12 6 000 1 000 10
Broiler befejezõtáp (6-7 hét) 12,6 17,0 0,30 0,60 0,8 0,7 0,5 0,12 5 000 750 7,5
Jérce indítótáp (0-6 hét) 11,5 18,0 0,50 0,65 0,9 1,0 0,6 0,11 6 000 1 000 10
Jérce nevelõtáp 1. (6-12 hét) 11,0 15,0 0,30 0,50 0,6 1,0 0,5 0,11 4 000 750 10
Jérce nevelõtáp 2. (12-18 hét) 10,5 13,0 0,25 0,40 0,5 1,0 0,5 0,11 3 500 700 10
Tojó elõkészítõtáp (18-elsõ tojásig) 11,0 16,0 0,30 0,50 0,6 2,0 0,6 0,11 6 000 1 000 10
Tojótáp I. (70% termelés felett) 11,0 16,0 0,30 0,50 0,7 3,5 0,6 0,13 6 000 1 000 10
Tojótáp II. (70% termelés alatt) 11,0 15,0 0,25 0,45 0,6 3,5 0,6 0,13 6 000 1 000 10
Tenyésztojótáp 11,5 16,0 0,30 0,50 0,7 3,2 0,5 0,13 10 000 1 500 15
Pulyka indítótáp (0-4 hét) 11,7 26,0 0,55 1,00 1,5 1,2 0,8 0,14 10 000 2 000 15
Pulyka nevelõtáp (I. (4-8 hét) 12,1 23,0 0,45 0,85 1,3 1,0 0,7 0,14 8 000 1 500 12
Pulyka nevelõtáp II. (8-12 hét) 12,3 21,0 0,40 0,75 1,1 1,0 0,6 0,14 8 000 1 500 10
Pulyka befejezõtáp I. (12-16 hét) 12,4 18,0 0,35 0,63 0,8 0,9 0,6 0,12 5 000 1 000 10
Pulyka befejezõtáp II. (16-vágásig) 12,5 16,0 0,30 0,54 0,7 0,9 0,6 0,12 5 000 1 000 10
Állatfaj, hasznosítási irány, életkor ME Ny.feh. Ny.rost Met. M+C Lizin Ca P Na A D3 E
vitamin
MJ/kg % % % % % % % % NE/kg mg/kg
Pecsenyeliba indítótáp (0-3 hét) 11,5 20,0 3,0 0,45 0,80 1,00 1,00 0,60 0,13 6 000 1 000 10
Pecsenyeliba nevelõtáp (3-5 hét) 11,7 17,0 4,0 0,35 0,60 0,85 0,90 0,60 0,13 6 000 1 000 10
Pecsenyeliba befejezõtáp (5-8 hét) 12,0 15,0 4,5 0,30 0,50 0,60 0,80 0,60 0,13 5 000 750 7,5
Lúd tojótáp 11,0 15,0 4,5 0,26 0,50 0,65 2,50 0,60 0,14 8 000 1 500 15
Kacsa indítótáp (0-2 hét) 12,0 18,0 3,0 0,40 0,75 1,00 0,90 0,60 0,14 6 000 1 000 10
Kacsa hizlalótáp (2-7 hét) 12,2 15,5 3,5 0,30 0,60 0,70 0,90 0,60 0,14 6 000 1 000 10
Kacsa tojótáp 11,2 15,0 4,0 0,35 0,60 0,70 2,70 0,60 0,14 10 000 2 000 15

A sertéstápok minimális táplálóanyag-tartalma 
(az értékek 88% szárazanyag-tartalomra vonatkoznak)*

Állatfaj, hasznosítási irány, életkor DEs Ny.feh. Lizin M+C Ca P Na A D3 E
vitamin
MJ/kg % % % % % % NE/kg mg/kg
Vemheskocatáp 12,0 12,3 0,54 0,35 0,94 0,67 0,12 7500 1000 20
Szoptatókocatáp 13,0 15,9 0,78 0,51 1,90 0,78 0,12 8000 1000 20
Tenyészkantáp 12,4 15,0 0,61 0,40 0,74 0,50 0,16 8000 1000 20
Szopósmalac-táp 14,0 20,0 1,24 0,74 0,90 0,70 0,10 8000 1200 25
Malactáp I. 13,8 18,3 1,10 0,66 0,80 0,60 0,10 7000 1100 20
Malactáp II. 13,7 17,3 0,95 0,57 0,80 0,60 0,10 6500 900 15
Hízósertéstáp I. 13,0 15,5 0,80 0,48 0,70 0,55 0,12 3500 500 10
Hízósertéstáp II. 13,0 14,5 0,70 0,42 0,60 0,50 0,12 3000 400 10
Hízósertéstáp III. 13,0 13,5 0,65 0,39 0,60 0,45 0,12 2500 250 10
Tenyészsüldõtáp I. 12,5 16,3 0,85 0,51 0,85 0,63 0,12 4500 600 15
Tenyészsüldõtáp II. 12,5 14,9 0,75 0,49 0,75 0,54 0,12 4000 500 15
*A tápok nedvességtartalma 14%-ot nem haladhatja meg. 12-14% nedvességtartalom között a beltartalmi értékek változatlanok.

2. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
Mûködési engedély iránti kérelem

Az 1995. évi XCIII. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 25/1996. (IX.4.) FM rendelet 4.§-ának (1) bekezdése értelmében az alábbi takarmányelõállító üzem mûködési engedélyezését kérem:
A takarmányelõállító üzem:
- cégszerû megnevezése: ..............
- címe: ..............
- telephelye:..............
A takarmányelõállító üzem:
- rövid technológiai leírása: ..............
- aprítóberendezésének, berendezéseinek megnevezése, típusa: ..............
teljesítménye, t/h: ..............
- homogenizáló berendezéseinek megnevezése, típusa: ..............
teljesítménye, t/h: ..............
- granuláló berendezéseinek megnevezése, típusa: ..............
teljesítménye, t/h: ..............
- expandáló és extrudáló berendezéseinek megnevezése, típusa: ..............
teljesítménye, t/h: ..............
- szárító berendezéseinek megnevezése, típusa: ..............
teljesítménye, t/h: ..............
- tisztító, osztályozó berendezéseinek megnevezése, típusa: ..............
teljesítménye, t/h: ..............
- porelszívó és leválasztó berendezéseinek megnevezése, típusa: ..............
teljesítménye, t/h: ..............
- beépített ventilátor teljesítménye, m3/h: ..............
- egyéb berendezéseinek megnevezése, típusa: ..............
teljesítménye, t/h: ..............
Az elõállítani kívánt takarmány(ok):
- megnevezése: ..............
(Az 1995. évi XCII. törvény 2.§-ának alkalmazása szempontjából.)
- elõállításhoz felhasznált anyagok, alapanyagok, illetve elõkeverékek megnevezése: .
- a gyógyszeres takarmányok esetében a gyógyszer-hatóanyagok megnevezése, és a késztermék(ek) gyógyszertartalma (mg/kg): .
A raktározási, tárolási körülmények leírása, a rendelkezésre álló tárolótér területe (m2), illetve ûrtartalma (m3).
A kérelemhez az 1995. évi XCII. törvény 4.§-ának (2) bekezdése értelmében az elõírt szakhatósági állásfoglalásokat és a gyártmánylapokat mellékeljük.
Melléklet: .... db
............. 199 ....................
P. H.
..............................
kérelmezõ, illetve költségviselõ
cégszerû aláírása

3. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
A szakértõi intézet szakvéleményének kiadásához szükséges vizsgálatok

1. TECHNOLÓGIAI FELÜLVIZSGÁLAT
A helyszíni szemlék és vizsgálatok alkalmával a rendelkezésre bocsátott dokumentációk és a megvalósult technológiai összehasonlítását kell elvégezni.
A felülvizsgálatnak meg kell állapítania, hogy az anyagszállító eszközök, berendezések mérete, teljesítménye, kialakítása és ezek elhelyezkedése alkalmas-e, a folyamatos és anyagelmaradás-mentes üzemelésre, az elõírt minõségi követelményeknek megfelelõ takarmányok elõállítására.
Meg kell vizsgálni továbbá, hogy az alkalmazott porelszívó berendezések által a termékgyártás során leválasztott és a termékáramba visszajuttatott ismeretlen összetételû és mennyiségû por és végtermék minõségét nem befolyásolja-e.
2. HOMOGENITÁS VIZSGÁLATOK
A homogenitás vizsgálatokhoz szükséges késztermékek mintavételezését az adott keverõüzem technológiában az értékesítés elõtti lezsákolás, illetve ömlesztett tárolás esetén a tároló berendezések üritõszerkezeténél is el kell végezni. Gyártási (keverési) tételenként az azonos hatóanyagtartalmú és fizikai állapotú (granulált, dercés) késztermékekbõl 10-10 db mintát kell venni laboratóriumi vizsgálatok céljára.
A laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján a takarmányok minõségi követelményrendszerét és a homogenitás vizsgálatokra kötelezett takarmányok körét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az elõállított termékek körére meghatározott variációs koefficiens (CV) értéket a következõ számítással kell meghatározni.

(A számítások képletei a Magyar Közlöny 1996. évi 75. számának 4641. oldalán találhatók. Ezeket az adatbázis csak kép formájában tartalmazza.)

3. ÁTSZENNYEZÕDÉSI VIZSGÁLATOK
A vizsgálatok alkalmával termékváltás elõtt az érintett technológiai berendezéseket, szállítóeszközöket indifferens, vagy a termékek elõállításakor alkalmazott vivõanyaggal, illetve szemestermények daráival kell átmosatni. A mosatóanyagból az 2. pontban meghatározott helyeken maximum 5 db mintát kell venni.
A mosatóanyag lezsákolása és a tartályokból való kiürítése után gyártható le az olyan takarmány, ami a vizsgált hatóanyag vonatkozásában különbözik az elõtte elõállított terméktõl. Ebbõl a legyártott terméktételbõl is maximum 5 db mintát kell venni úgy, hogy azok reprezentálják az esetleges átszennyezõdés mértékét.
Az átszennyezõdési vizsgálatok laboratóriumi eredményei alapján meg kell határozni:
- a technológiai berendezésekben visszamaradt anyagok mennyiségét, illetve azt, hogy
- a termékváltást, illetve a mosatást követõ elsõ legyártott takarmánytétel tartalmaz-e az elõzõ tételbõl származó, itt nem kívánatos anyagot.

4. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
A homogenitás vizsgálatára kötelezett takarmányelõállító üzemekben gyártott takarmányok csoportja és a vizsgálatok elvárt variációs koefficiens értéke az elõírt hatóanyagcsoportok vonatkozásában

Takarmánycsoportok megnevezése: Vitamin, mikroelem és egységes premix
A mintában vizsgálandó paraméterek: Vitaminok, illetve mikroelemek vonatkozásában min. 2 paraméter, amennyiben állatgyógyászati készítményt is tartalmaz max. 4 hatóanyag
CV% maximum: 5%
Takarmánycsoportok megnevezése: Komplett premix
A mintában vizsgálandó paraméterek: Nyomelemek, makroelemek vonatkozásában min. 2 paraméter, amennyiben állatgyógyászati készítményt is tartalmaz max. 4 hatóanyag
CV% maximum: 8%
Takarmánycsoportok megnevezése: Koncentrátum
A mintában vizsgálandó paraméterek: Nyomelemek, makroelemek vonatkozásában min. 2 paraméter, amennyiben állatgyógyászati készítményt is tartalmaz max. 4 hatóanyag
CV% maximum: 10%
Takarmánycsoportok megnevezése: Táp, takarmánykeverék és tápszer
A mintában vizsgálandó paraméterek: Nyomelemek, makroelemek vonatkozásában min. 2 paraméter, amennyiben állatgyógyászati készítményt is tartalmaz max. 4 hatóanyag
CV% maximum: 12%

5. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
A takarmányelõállító üzem vezetõje részére elõírt szakképesítés

Elõállítandó takarmányok köre Legalacsonyabb szakképesítés
Takarmány-alapanyagok szakirányú technikus
Takarmány-kiegészítõanyagok,
takarmány-adalékanyagok szakirányú felsõfokú végzettség
Elõkeverékek a koncentrátumok kivételével szakirányú felsõfokú végzettség
Koncentrátumok szakirányú technikus
Takarmánykeverékek, tápok, tápszerek szakirányú technikus
Gyógyszeres takarmányok szakirányú technikus

6. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
I. 
A takarmány nem kívánatos, mérgezõ anyagai

A nem kívánatos anyagok felsorolt értékei 88% szárazanyag-tartalmú takarmányokra vonatkoznak.
Nem kívánatos anyag Takarmány Maximális tartalom (mg/kg)
Aflatoxin B1 babaszumag, gyapotmag, földidió, kókuszdió,
kukoricaszem, pálmamag és feldolgozási termékeik 0,02
egyéb takarmány-alapanyagok takarmánykeverékek
és koncentrátumok szarvasmarhák, juhok és kecskék
részére, kivéve tejelõ tehenek, borjak és bárányok
takarmányait 0,05
koncentrátumok sertések és baromfi részére, kiéve
növendék állatok takarmányait 0,03
sertés- és baromfitápok és takarmánykeverékek,
kivéve a növendék állatok takarmányait 0,02
takarmánykeverék tejelõ szarvasmarhák, tejelõ
juhok és tejelõ kecskék részére 0,005
egyéb tápok, takarmánykeverékek és koncentrátumok 0,01
Arzén fûliszt, hereliszt, lucernaliszt, cukorrépaszelet,
részben cukortalanított, szárított és száraz szelet 4
takarmány-alapanyagok 8%-nál magasabb foszfortartalommal
és a halak vagy egyéb tengeri állatok feldolgozásából
származó takarmány-alapanyagok 10
egyéb takarmány-alapanyagok 2
tápok és takarmánykeverékek 2
ásványi anyag elõkeverék
egyéb takarmány-kiegészítõanyagok 12
Azbeszt ásványi eredetû takarmány-alapanyagok (mint például:
klinoptilolit, perlit, sepiolit, bentonit, kaolin,
steatit, vermikulit, montmorillonit stb.) a kimutathatósági határ alatt lehet
Ciánhidrogén (kénsav) lenmag 250
extrahált lenmagdara, lenmagpogácsa 350
manioka gyökérgumóból vagy mandulából származó
takarmány-alapanyagok 100
egyéb takarmány-alapanyagok 50
csirketápok és takarmánykeverékek 10
egyéb tápok és takarmánykeverékek 50
Ólom takarmány-alapanyag 8%-nál magasabb foszfortartalommal 30
zöldtakarmányok, beleértve legelõfû és répalevelek,
zöldtakarmány, szilázs, széna 25
takarmányélesztõ 5
egyéb takarmány-alapanyagok 10
takarmánykeverékek, borjú, bárány és kecskegida részére 20
takarmánykeverékek tejelõ szarvasmarhák, tejelõ juhok
és tejelõ kecskék részére 40
egyéb takarmánykeverékek szarvasmarháknak, juhoknak
és kecskéknek 30
egyéb tápok és takarmánykeverékek 5
ásványi anyag elõkeverék 30
egyéb takarmány-kiegészítõanyagok 10
Ocharatoxin-A sertés- és baromfitápok, illetve takarmánykeverékek 0,05
Kadmium növényi eredetû takarmány-alapanyagok 1
állati eredetû takarmány-alapanyagok, kivéve a
hobbi állatok takarmány-alapanyagait 2
takarmány-alapanyagok 8-20% foszfortartalom között 0,5*
takarmány-alapanyagok 20% feletti foszfortartalommal 10
takarmánykeverékek szarvasmarha, juh és kecske részére,
kivéve borjú, bárány és kecskegida takarmánykeverékeit 1
egyéb tápok és takarmánykeverékek, kivéve hobbi állatok
tápjait 0,5
ásványi anyag elõkeverékek 5% alatti foszfortartalommal 0,75*
ásványi anyag elõkeverékek 6% feletti foszfortartalommal 5
takarmánykeverékek szarvasmarhák, juhok és kecskék részére 0,5
Klórdan (oxiklórdan,
valamint cisz- és
transzizomérjeinek összege,
klórdanra számítva) növény- és állati zsírok 0,05
egyéb takarmány-alapanyagok 0,02
Clotaralia-fajok összes takarmány-alapanyag 100
DDT (DDT-, TDE- és DDE-
izomerek összege DDT-re
számítva) növényi és állati zsírok 0,5
egyéb takarmány-alapanyagok 0,05
Aldrin, dioeldrin
(egyenként vagy összesen
dieldrinre számítva) növényi és állati zsírok 0,2
egyéb takarmány-alapanyagok 0,01
Endosulfan (Endosulfan,
valamint alfa- és
bétaizomerjeinek összege
endosulfan-szulfétra
számítva) kukoricából elõállított takarmány-alapanyagok és termékek 0,2
olajos magvakból elõállított takarmány-alapanyagok és termékek 0,5
haltápok 0,005
egyéb takarmány-alapanyag 0,1
Endrin (endrin és
deltakotoendrin összege,
endrinre számítva) növényi és állati zsírok 0,05
egyéb takarmány-alapanyag 0,01
Fluor állati eredetû takarmány-alapanyagok 500
takarmány-alapanyagok 8%-nál magasabb foszfortartalommal 2000
egyéb takarmány-alapanyagok 150
takarmánykeverék tejelõ szarvasmarha, tejelõ juh és
tejelõ kecske részére 30
egyéb takarmánykeverék szarvasmarha, juh és kecske részére 50
sertéstápok és takarmánykeverékek 100
csirketápok és takarmánykeverékek 250
egyéb baromfitápok és takarmánykeverékek 150
takarmány-kiegészítõanyagok 125*
Cossypol, szabad extrahált gyapotmagdara, gyapormagpogácsa 1200
egyéb alapanyag 20
borjú takarmánykeverékek 100
egyéb szarvasmarha takarmánykeverékek 50
malactápok és takarmánykeverékek 20
sertéstápok és takarmánykeverékek 60
juh és kecske részére takarmánykeverékek 500
tojótápok és takarmánykeverékek 20
egyéb baromfitápok és takarmánykeverékek 100
nyúltápok és takarmánykeverékek 60
egyéb tápok és takarmánykeverékek 20
Heptaklór (heptaklór és
heptaklór-epoxid összege,
heptaklórra számítva) növényi és állati zsírok 0,2
egyéb takarmány-alapanyag 0,01
Hexaklórbenzol (HCB) növényi és állati zsírok 0,2
egyéb takarmány-alapanyag 0,01
Hexaklórciklohexán
alfa-izomer növényi és állati zsírok 0,2
egyéb takarmány-alapanyag 0,02
béta-izomer növényi és állati zsírok 0,1
takarmánykeverékek, tejelõ tehenek részére 0,005
egyéb takarmány-alapanyag 0,01
gamma-izomer növényi és állati zsírok 2
egyéb takarmány-alapanyag 0,2
Tripszin inhibitor hõkezelt szója bázisú vagy szója fehérjetartalmú
takarmány-alapanyagok TIU/mg 10
Ureáz aktivitás hõkezelt szója bázisú vagy szója fehérjetartalmú
takarmány-alapanyagok (mg/N x 30 °C) / (g x perc) 0,3
Anyarozs szemesgabonákban 1000
Nitrit (nátriumnitritre
számítva) halliszt 60
tápok és takarmánykeverékek haszonállatok, kísérleti
állatok, madarak és díszhalak részére 15
Higany halak vagy egyéb tengeri állatok feldolgozásából
származó takarmány-alapanyagok 0,5
egyéb takarmány-alapanyagok 0,1
kutya- és macskatápok és takarmánykeverékek 0,4
egyéb tápok és takarmánykeverékek 0,1
koncentrátumok 0,2
Ricinus, ricinusmaghéjban
kifejezve takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek 10
Az alábbiak magvai,
termések és a belõlük
elõállított termékek összes takarmány a meghatározható mennyiséget nem érheti el
Barack
Prunus ameniaca L.
Keserûmandula
Prunus dulcis (Mill) D. A.
Wbb. var. amra (DC/Focke)
= Prunos amygdalus Batsch.
var. amara (DC/Focke)
Bükkmakk, nem héjtalanított
Fagus sylvatica L.
Vetési gomborka
Camelina sativa L. Grantz
Mawrah, Bassia, Illipe, Madhuca
Manduca longifolia (L.)
L. Macbr. (= Bassia longifolia
L. = Illipe malabrorum Engl.)
Mandhuca indica Gmelin
(= Bassia latifolia Roxb.
= Illipe latofolia F. Mueller)
Shea-dió
Butyrospermum parkii
(G. Don) Kotschy)
Croton-olajfa
Croton tiglium L.
Jatropha
Jatropha curcas L.
Etióp mustár
Brassica carinata
A. Braun
Kínai sárgamustár
Brassica juncea L. Czern. et.
Coss. ssp. juncea var. lutea Ba-
talin
Indiai barnamustár
Brassica juncea L. Czern. et
Coss. ssp. intergrifolia
(West) Thell
Sarepta-mustár
Brassica juncea L. Czern. et
Coss. app. juncea
Fekete mustár
Brassica nigra (L.)
W. D. J. Koch
Mustárolaj, allil-
izotiocianátra számítva extrahált repcedara, repcepogácsa 4000
egyéb takarmány-alapanyag 100
borjú, bárány és kecskegida részére takarmánykeverék 150
egyéb szarvasmarha, juh és kecske részére
takarmánykeverék 1000
malactáp és takarmánykeverékek 150
sertéstáp és takarmánykeverékek 500
baromfitáp és takarmánykeverékek 500
egyéb táp és takarmánykeverékek 300
Teobromin takarmánykeverék szarvasmarha részére 700
egyéb tápok és takarmánykeverékek 300
Alkaloidákat, glükózidákat
vagy más mérgezõ anyagokat
tartalmazó gyommagvak és
termések takarmány-alapanyag 3000
ezen belül:
Datura stramonium L. 1000
és Datura ferox L.
Lolium remotum L. 1000
Loium temulentum L. 1000
Viniltiooxazolidon
(VTO) tojótápok és takarmánykeverékek 500
egyéb baromfitápok és takarmánykeverékek 1000
*Foszfor százalékonként a takarmányban

Takarmányok radioaktív szennyezettségének maximális értékei:

Cézium 134 + 137 Bq/kg takarmány*
Sertéstakarmány 1250
Baromfi-, bárány- és borjútakarmány 2500
Egyéb állatok takarmánya 5000
*Az értékek közvetlen felhasználásra vonatkoznak.

II. 
A takarmányok mikrobiológiai határértékei

A takarmányok 1 g-jára vonatkoztatott telepformáló egység (CFU/g)
A takarmány emberi és állati kórokozó mikroorganizmust (pl. Salmonella) nem tartalmazhat.
1. a) Elõkeverékek, tápszerek, tápok, dercés takarmánykeverékek
E coli max. 10négyzeten
Penészszám max. 5 . 10negyediken
Potenciálisan toxintermelõ gombanemzetség
(Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria)
összes mennyisége max. 5 . 10köbön
b) Granulált takarmánykeverékek
E coli max. 10négyzeten
Penészszám max. 5 . 10köbön
(Baromfitápok esetén Aspergillus fumigatus jelenléte kifogásolható.)
2. Növényi és állati eredetû fehérjetakarmányok
E coli max. 10négyzeten
Clostridium max. 10köbön
3. Szemes termények és azok darája
Potenciálisan toxintermelõ gombanemzettség (Aspergillus,
Penicillium, Fusarium, Alternaria) max. 5 . 10köbön
összes mennyisége:
4. A konzervben kiszerelt takarmányok:
a) Szalmonellát nem tartalmazhatnak.
25 g-ban: n = 0, m = 0,M 70
b) Enterobacteriae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3100/1 g
ahol
n = mintát tartalmazó egységek száma.
m = baktériumszám küszöbértéke.
M = a baktériumok maximális értéke. Az eredmény nem kielégítõ, ha a baktériumszám egy vagy több mintamennyiségben: M vagy több.
c = azon mintaegységek száma, amelyekben a baktériumszám m és M között van. A minta még elfogadhatónak minõsül, ha a többi mintaegység baktériumszám = m vagy kevesebb.

A takarmányok megengedett sav-, peroxid- és paraanizidin száma

A takarmány-alapanyagok savszám- és peroxidszám-vizsgálat csak 2% nyerszsírtartalom fellett indokolt.
A takarmány megnevezése Savszám Peroxidszám Paraanizidin szám
Csíratartalmú malomipari takarmány 50 25 -
Növényi foszfatid 45 10 -
Keményítõgyári takarmány 50 25 -
Állati eredetû fehérjetakarmány 50 25 -
Tejpótló tápszerek zsírelõkeveréke 5 8 25
Haltáp 40 20 -
Takarmányzsír 50 25 -
Értékelõ táblázat
Peroxidszám Minõsítõ értékelés Savszám
0-15 friss 0-35
16-25 gyengén állott 36-45
26-40 állott 46-55
41-50 erõsen állott 56-60
60< avas 70<

7. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
A mikroelemek takarmánykeverékre, tápra és tápszerre vetített maximális mennyiségei

Mikroelemek Állatfaj vagy korcsoport A mindenkori szárazanyag-tartalomra
vonatkoztatott maximum (mg/kg)
Vas minden állatfaj 1250
Jód lófélék 4 összesen
egyéb állatfajok és korcsoportjai 40 összesen
Kobalt minden állatfaj 10 összesen
Réz borjak 30 tejpótló tápszerekben
50
juhok 15
hízósertések 16 hétig 175
hízósertések 16 hét felett 35
tenyészsertések 35
egyéb állatfajok és korcsoportjaik 35 összesen
Mangán minden állatfaj 250 összesen
Molibén minden állatfaj 2,5 összesen
Szelén minden állatfaj 0,5 összesen
Cink minden állatfaj 250 összesen

8. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
Tiltott anyagok

1. A nyers- és cserzett vagy egyéb módon kikészített bõr és nyesedék.
2. A szilárd háztartási, illetve egyéb kommunális hulladék.
3. Az n-Alkánon Candida törzzsel fermentált élesztõ.
4. A favédõszerrel kezelt fa, ebbõl elõállított melléktermék, a fûrészport is beleértve.
5. A szennyvíziszap.
6. Az emésztõrendszerbõl kiürített, vagy eltávolított vizelet és ürülék, vagy azok bármilyen feldolgozási termékei.
7. Olyan növényi, növényi mag, illetve egyéb növényi szaporítóanyag, amelyeket más irányú felhasználás céljából növényvédõ szerrel, a takarmányozási és közegészségügyi hatóságok által engedélyezett módszerrel hatástalanítottak kivételével csávázószerrel kezeltek, illetve ezek feldolgozási és melléktermékei.
8. Vendéglõi és közétkeztetési hulladékok és közétkeztetési moslékok - a csak kissé fonnyadt növényi eredetû élelmiszerek kivételével -, amennyiben ártalmatlanítás céljából nem kerültek az állategészségügyi elõírások szerinti hõkezelésre.
9. Minõséghibás termékek esetében a hiba elfedésére aroma-, ízesítõ-, illetve színezõanyagok.
10. Közutak 20 méteres, fõközlekedési utak 50 méteres szegélyében gazdasági haszonállatok legeltetése, illetve az ott termett széna takarmányozási célú felhasználása tilos.
11. Tilos takarmányok kiszerelésére, tárolására olyan csomagolóanyagot (zsákot és egyéb göngyöleget) használni, melyet korábban bármely mezõgazdasági termék vagy élelmiszeripari termék kiszerelésére használtak.
12. Szintetikus vagy természetes eredetû hormon vagy hormonhatású készítmények tilalmát az állategészségügyi törvény végrehajtási rendelete szabályozza.

9. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
Gyártmánylap

Elõállított takarmány neve:
Azonosító termékszáma:
OMMI forgalomba hozatali engedély száma:
Rendeltetése:
Elõállító neve:
címe:
Gyártás helye:
címe:
A takarmány elõállításának megkezdése:
A takarmány részletes, tételes összetétele:
Az elõállító által beltartalmi (hatóanyag) értékei:
Beltartalmi (hatóanyag) paraméter:
minimum érték maximum érték pontérték
Takarmányban lévõ gyógyszer-hatóanyag neve:
koncentrációja:
Törzskönyvi száma:
Élelmiszer-egészségügyi várakozási idõ:
A takarmány rendeltetésszerû felhasználási javaslata:
Végtermékbe való bekeverés %-a:
Tárolási, raktározási javaslat:
A takarmány kiszerelése:
Munkaegészségügyi és munkabiztonsági elõírások az elõállítás, tárolás területén:
Vényköteles gyógyszert tartalmazó takarmány esetén: CSAK ÁLLATORVOSI VÉNYRE SZOLGÁLTATHATÓ KI!
Minõségellenõrzési idõtartam:

10. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
A gyártó által garantált beltartalmi (hatóanyag) értékek köre

Megnevezés Mértékegység Táp, koncentrátum, Elõkeverékek a Tápszer
takarmánykeverék koncentrátum kivételével
Nedvesség maximum % + + +
Nyersfehérje minimum % + + +
ebbõl NPN/maximum % + +
Nyerszsír minimum % + +
Nyersrost maximum % +
Metionin minimum % + + +
Lisin minimum % + + +
Met. + Cisztin minimum % + + +
Nátrium minimum % + + +
Kálcium minimum % + + +
Foszfor minimum % + + +
Cink minimum mg/kg + +
Réz minimum mg/kg + +
Vas minimum mg/kg + +
Mangán minimum mg/kg + +
Jód minimum mg/kg +
Kobalt minimum mg/kg +
Szelén mg/kg + +
A-vitamin NE/kg + + +
D-vitamin NE/kg + + +
E-vitamin mg/kg + + +
Számított energiaértékek
(állatfajnak megfelelõen)
minimum MJ/kh + +
K-vitamin minimum mg/kg +
B1-vitamin minimum mg/kg +
B2-vitamin minimum mg/kg +
Pantoténsav minimum mg/kg +
Kolinklorid minimum mg/kg +
Nikotinsav minimum mg/kg +
B6-vitanin minimum mg/kg +
B12-vitamin minimum mg/kg +
Biotin minimum mg/kg +
Savfok maximum SH° +
Oldhatósági max. index +

11. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
Takarmányok - kutya és macska takarmányainak kivételével - garantált értékeitõl való megengedhetõ eltérések

Vizsgált paraméterek Értékhatárok Megengedhetõ eltérések
Nedvességtartalom 5%-ig 0,5% A
5-10% között 10,0% R
10-20% között 1,0% A
20% felett 5,0% R
Nyersfehérje-tartalom 10%-ig 1,0% A
10-20% között 10,0% R
20% felett 2,0% A
Emészthetõ nyersfehérje-tartalom 10%-ig 2,0% A
10-20% között 20,0% R
20% felett 4,0% A
Energiatartalom 10 MJ/kg 10,0% R
10 MJ/kg 1,0% A
Nyerszsírtartalom 8%-ig 0,8% A
8-15% között 10,0% R
15% felett 1,5% A
Nyersrosttartalom 6%-ig 1,5% A
6-12% között 25,0% R
12% felett 3,0% A
Keményítõtartalom 3,0% A
Nyershamutartalom 5%-ig 0,8% A
5-10% között 16,0% R
10% felett 1,6% A
Sósavban oldhatatlan hamu-(homok-)
tartalom 4%-ig 0,6% A
4-10% között 15,0% R
10% felett 1,5% A
Kálium-, magnézium-, nátrium-
tartalom 0,2%-ig 0,06% A
0,2-1,0% között 30,0% R
1,0-2,0% között 0,3% A
2,0% felett 15,0% R
Calcium-, foszfortartalom 1%-ig 0,3% A
1-2% között 30,0% R
2-5% között 0,6% A
5% felett 12,0% R
Réz-, kobalt-, vas-, mangán-,
cinktartalom 30 mg/kg-ig 15,0 mg/kg A
30-50 mg/kg között 50,0% R
50-100 mg/kg között 25,0 mg/kg A
100 mg/kg felett 25,0% R
Szeléntartalom 0,5 mg/kg-ig 70,0% R
0,5-1,0 mg/kg között 0,35 mg/kg A
1,0-10,0 mg/kg között 35,0% R
10,0-14,0 mg/kg között 3,50 mg/kg A
14,0 mg/kg felett 25,0% R
Jódtartalom 40,0% R
Lizin-, Metiomin-, Treonintartalom 15,0% R
Cisztin-, Triptofántartalom 20,0% R
A-vitamin-tartalom 10 000 NE/kg-ig 40,0% R
10 000-20 000 NE/kg között 4000 NE/kg A
20 000-100 000 NE/kg között 20,0% R
100 000-125 000 NE/kg között 20 000 NE/kg A
125 000 NE/kg felett 16,0% R
D-vitamoincsoport-tartalom 3 000 NE/kg-ig 60,0% R
3 000-6 000 NE/kg között 1 800 NE/kg A
6 000-60 000 NE/kg között 30,0% R
60 000-100 000 NE/kg között 18 000 NE/kg A
100 000 NE/kg felett 18,0% R
E-vitamin-tartalom 150 mg/kg-ig 30,0% R
150-180 mg/kg között 450 mg/kg A
180-400 mg/kg között 25,0% R
400-800 mg/kg között 100,0 mg/kg A
800 mg/kg felett 12,5% R
K-vitamin-(Menadion-)tartalom 100 mg/kg-ig 40,0% R
100-200 mg/kg között 40,0 mg/kg A
200 mg/kg felett 20,0%
Egyéb vitamintartalom 150 mg/kg-ig 40,0% R
150-250 mg/kg között 60,0 mg/kg A
250 mg/kg felett 24,0% R
Gyógyszerhatóanyag-tartalom 5 mg/kg-ig 40,0% R
5-10 mg/kg között 2,0 mg/kg A
10-100 mg/kg között 20,0% R
100-125 mg/kg között 20,0 mg/kg A
125-500 mg/kg között 16,0% R
500-800 mg/kg között 80,0 mg/kg A
800 mg/kg felett 10,0% R

Kutya és macska takarmányainak garantált étékétõl való megengedhetõ eltérései

Vizsgált paraméterek Értékhatárok Megengedhetõ eltérések
Nedvességtartalom 20,0%-ig 1,5% A
20,0-40,0% között 7,5% R
40,0% felett 3,0% A
Nyersfehérje-tartalom 12,5%-ig 20,0% A
12,5-20,0% között 16,0% R
20,0% felett 3,2% A
Nyerszsírtartalom 2,5% A
Nyersrosttartalom 3,0% A
Nyershamutartalom 4,5% A
1. A "Megengedhetõ eltérések" oszlopban az "A" jelölés a garantált értéktõl való abszolút értékben történõ eltérést, az "R" jelölés pedig a relatív eltérést jelenti.
2. A minimalizált garantált értékek esetében "mínusz" (-) irányban; maximalizált garantált értékek esetében "plusz" (+) irányban; garantált pontértékek esetében pedig "mínusz" (-) és "plusz" (+) irányban egyaránt kell elvégezni az értékelést.

12. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
A hazai elõállítású új takarmány minõsítése iránti kérelem

ORSZÁGOS MEZÕGAZDASÁGI MINÕSÍTÕ INTÉZET
TAKARMÁNYOZÁSI FÕOSZTÁLY
1024 Bp., Keleti Károly u. 24.
1525. Bp. 114, Pf. 30, 93
Az 1995. évi XCII. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 25/1996. (IX.4.) FM rendelet 21.§-ának (2) bekezdése alapján, az alábbi feltételeknek megfelelõ hazai elõállítású új takarmány minõsítését és forgalomba hozatalának engedélyezését kérem:
A takarmány megnevezése:
Fogalmi meghatározása:
A termék elõállítója:
A termék elõállítójának címe, telephelye:
A termék elsõ forgalmazójának neve, címe, telephelye:
. 199. év . hó . nap
P. H.
................
a kérelmezõ, illetve költségviselõ
neve és postacíme
A kérelemhez mellékelni kell:
- a takarmány összetételének részletes leírását,
- a takarmány elõállításának részletes technológiai leírását,
- a takarmány érzékszervi, fizikai, kémiai, mikrobiológiai minõségi jellemzõit,
- a takarmány rendeltetését, felhasználási módját, a tárolási elõírásokat,
- a minõségmegõrzés idõtartamát, a kiszerelés és forgalmazás módját,
- munka-, élelmezés- és közegészségügyi elõírásokat,
- a takarmány azonosíthatóságát biztosító vizsgálati módszert (kimutathatóság elõkeverékekbõl, tápokból stb.),
- a toxikológiai vizsgálati adatokat (szükség esetén e rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlap),
- a takarmány esetleges kölcsönhatásait más anyaggal, illetve a takarmánnyal szemben,
- a biológiai hatékonyság megállapítására lefolytatott állatetetési kísérletek eredményei.

13. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
Adatlap a takarmány-kiegészítõanyagok, takarmány-adalékanyagok engedélyezéséhez

1. Az anyag megnevezése, E-száma:
2. Összetétele (hatóanyagok részaránya):
3. Az engedélyt kérõ neve, címe (telephelye):
4. A gyártó cég neve, címe:
5. A forgalmazó neve és címe:
6. A csomagolás, illetve kiszerelés módja:
7. A tárolás módja, az adalékanyag eltarthatósági ideje:
8. Fizikai, kémiai tulajdonságok:
8.1. A hatóanyag kémiai és fizikai tulajdonságai (kémiai megnevezés, szerkezeti képlet, halmazállapot, szín, szag, oldhatóság, kémhatás stb.):
8.2. Az adalékanyag mikrobiológiai és kémiai tisztaságára és azonosságára vonatkozó adatok (hatóanyag-tartalom, melléktermékek és szennyezõ anyagok megnevezése és mennyisége):
9. Az alkalmazásra vonatkozó adatok:
9.1. Az adalékanyag rendeltetése (pl. színezék, ízfokozó stb.).
9.2. Az anyag alkalmazásának technológiai indoklása.
9.3. A felhasználás módja.
9.4. Tervezett felhasználási koncentráció.
10. Az adalékanyag ártalmatlanságát igazoló adatok:
10.1. Heveny toxicitási vizsgálatok.
10.1.1. orális LD50
10.1.2. dermális LD50
10.1.3. intraperitoneális LD50
10.1.4. inhalációs LD50
10.1.5. szem-irritáció
10.1.6. bõr-irritáció
10.1.7. egyéb adatok
10.2. Félheveny toxicitási vizsgálatok.
10.2.1. orális
10.2.2. dermális
10.2.3. inhalációs
10.2.4. bõrszenzibilizáció
10.3. Idült toxicitási vizsgálatok.
10.3.1. orális
10.3.2. inhalációs (a félheveny vizsgálat alapján)
10.4. "Késõi" toxikus hatások.
10.4.1. genotoxikus hatás 3 végpontra, in vivo
10.4.2. reprodukciós hatás
10.4.3. embriotoxikus és teratogén hatás
10.4.4. karcinogén hatás
10.4.5. egyéb kései hatás
. 199 . év . hó . nap
Az adatlapot kitöltötte:
.................
P. H.
Ellenõrizte:
............

14. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
Import fehérje takarmány-alapanyag behozatalának, forgalomba hozatalának és takarmányozási célú felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

ORSZÁGOS MEZÕGAZDASÁGI MINÕSÍTÕ INTÉZET
TAKARMÁNYOZÁSI FÕOSZTÁLY
1024 Bp., Keleti Károly u. 24.
1525. Bp. 114, Pf. 30, 93
Az 1995. évi XCII. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 25/1996. (IX.4.) FM rendelet 22.§-ának (3) bekezdésének a) pontja alapján, az alábbi import fehérje takarmány-alapanyag takarmányozási célú felhasználásának, illetve e célból történõ behozatalának és forgalomba hozatalának engedélyezését kérem:
A takarmány megnevezése:
Származási helye:
Elõállító, illetve szállító neve, címe:
Importõr neve, címe:
Importõr telephelye:
Forgalmazó neve, címe:
Forgalmazó telephelye, illetve elsõ tárolási hely:
Behozni kívánt mennyiség:
A behozatal célja:
. 199. év . hó . nap
P. H.
................
a kérelmezõ, illetve költségviselõ
neve és postacíme
A kérelemhez mellékelni kell
- a takarmány összetételének részletes leírását, beltartalmát, hatóanyagtartalmát,
- az elõállító, illetve a szállító által aláírt és lepecsételt eredeti certifikációt, vagy hiteles másolatát, ennek magyar nyelvû fordítását,
- az állategészségügyi, illetve növényegészségügyi certifikáció másolatát (adott termékre és elõállítóra, illetve szállítóra vonatkoztatva),
- a gyártástechnológia leírását,
- a felhasználási javaslatot,
- a kiszerelési, tárolási, raktározási elõírásokat,
- a minõségmegõrzési határidõt,
- 1 kg mintát (az elõállító vagy a szállító által lepecsételt).

Import elõkeverék, takarmánykeverék, táp, tápszer behozatalának, forgalomba hozatalának és takarmányozási célú felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

ORSZÁGOS MEZÕGAZDASÁGI MINÕSÍTÕ INTÉZET
TAKARMÁNYOZÁSI FÕOSZTÁLY
1024 Bp., Keleti Károly u. 24.
1525. Bp. 114, Pf. 30, 93
Az 1995. évi XCII. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 25/1996. (IX.4.) FM rendelet 22.§-ának (3) bekezdésének b) pontja alapján, az alábbi import elõkeverék*,
*A megfelelõ szó aláhúzandó.
takarmánykeverék*, táp*, tápszer* takarmányozási célú felhasználásának, illetve e célból történõ behozatalának és forgalomba hozatalának engedélyezését kérem:
A takarmány megnevezése:
Fogalmi meghatározása:
A termék elõállítója:
A termék importõre:
Az importõr telephelye:
Az elsõ tárolási hely:
A termék hazai forgalmazója:
A behozni kívánt mennyiség:
A behozatal célja:*
- saját felhasználás
- további forgalmazás
- kezelés
- kísérlet
- egyéb, megnevezve:
. 199. év . hó . nap
P.H.
................
a kérelmezõ, illetve költségviselõ
neve és postacíme
A kérelemhez mellékelni kell:
- a takarmány összetételének részletes leírását,
- a takarmány összetevõinek fizikai, kémiai és mikrobiológiai jellemzõit,
- a takarmány garantált beltartalmát, illetve a hatóanyagtartalmat,
- a takarmány gyári certifikációját,
- a takarmány állategészségügyi certifikációját,
- a takarmány élelmezés-egészségügyi várakozási idejét,
- a gyártó nyilatkozatát, hogy a termék elõállítása során felhasznált komponensek, azok minõsége és felhasználásának mértéke az EU elõírásoknak megfelel-e,
- részletes felhasználási útmutatót, illetve a javaslatot,
- a termék kiszerelésére, tárolására, illetve minõségmegõrzési idejére vonatkozó adatokat,
- a gyártó által lezárt és pecséttel ellátott 1 kg termékmintát vizsgálati célra,
- gyógyszeres takarmány esetén igazolás a gyógyszer elõállítójától.

16. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
Az import takarmány-alapanyag, takarmány-kiegészítõanyag, takarmány-adalékanyag behozatalának, forgalomba hozatalának és takarmányozási célú felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

ORSZÁGOS MEZÕGAZDASÁGI MINÕSÍTÕ INTÉZET
TAKARMÁNYOZÁSI FÕOSZTÁLY
1024 Bp., Keleti Károly u. 24.
1525. Bp. 114, Pf. 30, 93
Az 1995. évi XCII. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 25/1996. (IX.4.) FM rendelet 23.§-ának (3) bekezdésének c) pontja alapján, az alábbi import takarmány-alapanyag*,
*A megfelelõ szó aláhúzandó.
takarmány-kiegészítõanyag*, takarmány-adalékanyag*, takarmányozási célú felhasználásának és e célból történõ behozatalának, forgalomba hozatalának engedélyezését kérem:
A takarmány megnevezése:
Fogalmi meghatározása:
A termék elõállítója:
A termék importõre:
Az importõr telephelye:
A termék hazai forgalmazója:
A behozni kívánt mennyiség:
A behozatal célja:*
- saját felhasználás
- forgalmazás
- kezelés
- kísérlet
- egyéb, megnevezve:
. 199. év . hó . nap
P.H.
................
a kérelmezõ, illetve költségviselõ
neve és postacíme
A kérelemhez mellékelni kell:
- a takarmány összetételének részletes leírását,
- a takarmány összetevõinek fizikai, kémiai és mikrobiológiai jellemzõit,
- a takarmány gyári certifikációját, garantált beltartalmi értékeit, illetve a hatóanyagtartalmát,
- a takarmány állategészségügyi certifikációját,
- a takarmány esetleges közös-piaci engedélyszámát,
- a takarmány kiszerelésére, tárolására, minõségmegõrzési idejére vonatkozó adatokat, valamint
- kvalitatív és kvantitatív vizsgálati módszereket a termékre, illetve a bedolgozásával készült takarmánya,
- részletes felhasználási útmutatót, illetve javaslatot,
- szükség esetén e rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlapot,
- az elõállító által lezárt és pecséttel ellátott termékmintát vizsgálati célra.

17. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
A hazai takarmányozási gyakorlatban ismeretlen, de az Európai Unió tagállamaiban már engedéllyel rendelkezõ import takarmányok behozatalának, forgalomba hozatalának, forgalmazásának és takarmányozási célú felhasználásának engedélyezés iránti kérelem

ORSZÁGOS MEZÕGAZDASÁGI MINÕSÍTÕ INTÉZET
TAKARMÁNYOZÁSI FÕOSZTÁLY
1024 Bp., Keleti Károly u. 24.
1525. Bp. 114, Pf. 30, 93
Az 1995. évi XCII. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 25/1996. (IX.4.) FM rendelet 23.§-ának (2) bekezdésének a) és b) pontjai alapján az alábbi elnevezésû, a hazai takarmányozási gyakorlatban ismeretlen, de az Európai Unió tagállamaiban engedélyezett, illetve engedélyezés alatt álló új takarmány behozatalának, forgalomba hozatalának, forgalmazásának és takarmányozási célú felhasználásának engedélyezését kérem:
A takarmány megnevezése:
A takarmány fogalmi meghatározása:
A takarmány elõállítója:
A takarmány importõre:
A takarmány magyarországi forgalmazója:
. 199. év . hó . nap
P. H.
................
a kérelmezõ, illetve költségviselõ
cégszerû aláírása neve és postacíme
A kérelemhez mellékelni kell:
- a termék részletes leírását, a gyártástechnológia rövid leírását,
- a termék certifikációját (állategészségügyi is),
- a termék vizsgálati metodikáját,
- a termék vizsgálatához szükséges anyagokat,
- a termék gyári kiszerelésû mintáját,
- a termék felhasználási javaslatát,
- a termék felhasználásával kapcsolatos egzakt kutatási eredmények összefoglalóit,
- a termék stabilitására vonatkozó adatokat,
- a termék tárolási javaslatát, a minõségmegõrzési idõt,
- a termék kompatibilitására, illetve inkompatibilitására vonatkozó egzakt vizsgálati adatokat,
- a termék biztonságtechnikai adatlapját,
- a termék kiszerelését,
- a termék külföldi engedély-okiratának másolatait, illetve EU besorolását és számait.

18. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
A hazai takarmányozási gyakorlatban ismeretlen, de az Európai Unió tagállamaiban engedélyezett, illetve engedélyezés alatt álló hasznos mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények behozatalának, forgalomba hozatalának, forgalmazásának és takarmányozási célú felhasználásának engedélyezés iránti kérelem

ORSZÁGOS MEZÕGAZDASÁGI MINÕSÍTÕ INTÉZET
TAKARMÁNYOZÁSI FÕOSZTÁLY
1024 Bp., Keleti Károly u. 24.
1525. Bp. 114, Pf. 30, 93
Az 1995. évi XCII. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 25/1996. (IX.4.) FM rendelet 23.§-ának (2) bekezdésének c) pontja alapján a mellékelt dokumentáció szerinti, a hazai takarmányozási gyakorlatban ismeretlen, de az Európai Unió tagállamaiban engedélyezett, illetve engedélyezés alatt álló új takarmány behozatalának, forgalomba hozatalának, forgalmazásának és takarmányozási célú felhasználásának engedélyezését kérem:
. 199. év . hó . nap
P.H.
................
a kérelmezõ, illetve költségviselõ
neve és postacíme
A kérelemhez mellékelni kell a következõket:
1. Termék ismertetése, leírása.
1.1. Termék megnevezése.
1.2. A termékben aktív komponensként jelenlévõ mikroorganizmusok megnevezése, rendszertani besorolása.
1.3. Nevezett mikroorganizmusok törzsgyûjteményének letéti helye, EU-száma, illetve a származási ország regisztrációs száma.
1.4. Genetikai stabilitás, modifikációk ismertetése, a nemzetközi nomenklatúra indexhez képest.
1.5. Az azonosításhoz és késõbbiekben a felhasználáshoz szükséges tulajdonságok ismertetése (vegetatív spórás mikroorganizmusok).
1.6. Telepképzõ egység ismertetése (CFU/g). Összetett termék esetén az egyes komponensek telepképzõ egységének ismertetése.
1.7. Nevezett mikroorganizmusoknak a gyógyszerekkel szembeni rezisztenciája.
1.8. Egyéb takarmánykomponensekkel szembeni kompatibilitás, illetve inkompatibilitás vizsgálati adatai.
2. Elõállító megnevezése, címe, telephelye.
3. Importõr megnevezése, címe, telephelye (a gyártó magyarországi képviseletének címe, telephelye).
4. Hazai forgalmazó megnevezése, címe, illetve telephelye.
5. Termék rendeltetése.
6. Termék tulajdonságai, hatásmechanizmusa.
7. Termék használatának elõnyei (kísérleti adatokkal alátámasztva).
8. Az alkalmazással kapcsolatos elõírások (felhasználási útmutató).
9. A felhasználás során betartandó munka-, élelmezés és közegészségügyi elõírások.
10. Technikai információ.
10.1. Tárolásra vonatkozó elõírások.
10.2. Minõségmegõrzési határidõ.
10.3. Termék stabilitása a takarmány-elõírása során.
10.4. Termék stabilitása a premixekben és keveréktakarmányokban.
11. Gyártástechnológia ismertetése, az elõállítás során alkalmazott minõségbiztosítási módszerek leírása.
12. A termék kiszerelése.
13. Vizsgálati módszerek és termékminta. Vizsgálati módszer a termék vizsgálatán túlmenõen terjedjen ki a terméknek az elõkeverékekbõl és tápokból való kimutathatóságára.
14. A vizsgálati mintán kívül szükséges liofilizált letéti minta beadása az OMMI-hez mint a hazai letéti bank kezelõjéhez.

19. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
A hazai takarmányozási gyakorlatban ismeretlen, de az Európai Unió tagállamaiban engedélyezett, illetve engedélyezés alatt álló enzimkészítmények behozatalának, forgalomba hozatalának, forgalmazásának és takarmányozási célú felhasználásának engedélyezés iránti kérelem

ORSZÁGOS MEZÕGAZDASÁGI MINÕSÍTÕ INTÉZET
TAKARMÁNYOZÁSI FÕOSZTÁLY
1024 Bp., Keleti Károly u. 24.
1525. Bp. 114, Pf. 30, 93
Az 1995. évi XCII. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 25/1996. (IX.4.) FM rendelet 23.§-ának (2) bekezdésének d) pontja alapján, a mellékelt dokumentáció szerinti, a hazai takarmányozási gyakorlatban ismeretlen, de az Európai Unió tagállamaiban engedélyezett, illetve engedélyezés alatt álló új takarmány behozatalának, forgalomba hozatalának, forgalmazásának és takarmányozási célú felhasználásának engedélyezését kérem:
. 199. év . hó . nap
P.H.
................
a kérelmezõ, illetve költségviselõ
neve és postacíme
A kérelemhez mellékelni kell a következõket:
1. Termék ismertetése, leírása.
1.1. Termék megnevezése.
1.2. Aktív hatóanyag-tartalom, összetétel.
1.3. Vivõanyag megnevezése és minõségi jellemzõi.
1.4. Tisztasági fok (szennyezõ és mérgezõ anyagtartalom max. értékei).
2. Megjelenési forma (por, folyadék vagy mikrogranulátum).
3. Elõállító megnevezése, címe, illetve telephelye.
4. Importõr megnevezése, címe és telephelye (a gyártó magyarországi képviseletének telephelye).
5. Hazai forgalmazó megnevezése és címe, illetve telephelye.
6. Az aktív hatóanyag-tartalomra vonatkozó specifikáció.
6.1. A termék EU regisztrációs száma, illetve a származási ország regisztrációs száma (IUB Nr.), (CAS Nr.).
6.2. Biológiai eredet, amennyiben az enzimek mikrobiológiai eredetûek, úgy a baktériumkultúra megnevezése, származási helye, letéti hely száma.
6.3. A termék rendeltetése.
6.4. Elfogadott teszt-szubsztrátumokkal szembeni aktivitás (aktivitási egység).
7. A termék tulajdonságai (optimális pH-érték, optimális hõmérséklet stb.) hatásmechanizmusa.
8. A termék használatának elõnyei (kísérleti adatokkal alátámasztva).
9. A termék alkalmazásával kapcsolatos elõírások (felhasználási útmutató).
10. A termék kompatibilitására, illetve inkompatibilitására vonatkozó egzakt vizsgálati adatok.
11. A felhasználással kapcsolatos élelmezés- és közegészségügyi elõírások, biztonságtechnikai adatlap.
12. Technikai információ.
12.1. Tárolásra vonatkozó elõírások.
12.2. Minõségmegõrzési határidõ.
12.3. A termék stabilitása a takarmány elõállítása során.
12.4. A termék stabilitása premixekben és keveréktakarmányokban.
13. Gyártástechnológia ismertetése.
14. A termék kiszerelése.
15. Vizsgálati metodika ismertetése és termékminta. A vizsgálati metodika foglalja magában a terméknek az elõkeverékekbõl, illetve a tápokból való kimutathatóságát.
16. A vizsgálati mintán kívül szükséges letéti és standard minta beadása az OMMI-hez mint a hazai letéti bank kezelõjéhez.

20. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
A mintavétel szabályai

1. A hatósági minõsítési, engedélyezési eljárás, a hatósági takarmányellenõrzés, a laboratóriumi ellenõrzés keretében, valamint az üzem engedélyezési és felülvizsgálati eljárás keretében a takarmányfelügyelõ, az Állomás, az OMMI, valamint az ÁOGYTI erre felhatalmazott dolgozója vehet a takarmányból mintát.
2. A hatósági minõsítési, engedélyezési eljárás, valamint a takarmányellenõrzés keretében tételmintát kell venni. A tételminta az ugyanabból a tételbõl vett részminták összessége.
3. A részminta a tétel egy helyérõl vett minta.
4. A tételminta:
a) elõkeverékek, takarmánykeverékek, tápok és tápszerek zsákos, dobozos, tartályos, illetve ömlesztett kiszerelése esetén 1000 kg tétel nagyságig minimum 3 db, egyenként minimum 1 kg tömegû részmintából áll. Az 1000 kg-nál nagyobb tétel nagyság esetén 5000 kg-ig minimum 4 db, további 5000 kg-onként 1-1 db, de összességében maximum 10 db, minimum kg tömegû részmintából áll. Három vagy annál kevesebb számú zsák, doboz, tartály esetén mindegyik zsákból, dobozból, tartályból kell 1-1 db részmintát venni a tételminta kialakítatáshoz;
b) takarmány-alapanyagok, takarmány-kiegészítõanyagok, valamint takarmány-adalékanyagok zsákos, tartályos, illetve ömlesztett kiszerelése esetén 5000 kg tétel nagyságig minimum 3 db, egyenként minimum 1 kg tömegû részmintából áll. Az 5000 kg-nál nagyobb tétel nagyság esetén 10 000 kg-ig minimum 4 db, további 10000 kg-onként 1-1 db, de összességében maximum 10 db, minimum 1 kg tömegû részmintából áll. Három vagy annál kevesebb számú zsák, doboz, tartály esetén az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni.
c) szálas- és tömegtakarmányok esetében 5000 kg-ig minimum 3 db, 5000-10 000 kg között minimum 4 db, további 10 000 kg-onként 1-1 db, de összesen maximum 10 db részmintából áll. A részminták súlya szálastakarmányból minimum 1/2 kg, tömegtakarmányból minimum 1 kg.
5. A tételmintából homogenizálással egyenként minimum 1 kg tömegû laboratóriumi mintákat kell képezni.
6. A laboratóriumba vizsgálatra 1 db laboratóriumi mintát kell eljuttatni.
7. Az üzem kérésére további laboratóriumi mintát lehet ellenmintaként az üzemben hagyni.
8. Mikrobiológiai vizsgálatra külön tételmintát kell képezni. A tételminta képzésének szabályai megegyeznek a 4. pontban foglaltakkal.
9. A mikrobiológiai vizsgálatra vett tételmintából homogenizálás útján 1 db, minimum 1,5 kg tömegû laboratóriumi mintát kell képezni, amit a vizsgáló laboratóriumba kell küldeni. Az üzemben a mikrobiológiai vizsgálata szánt mintából ellenmintát kell hagyni.
10. A másodfokú eljárás lefolytatására, ha ehhez mintára van szükség, csak a takarmányelõállító üzemben hagyott ellenminta használható fel. A takarmányelõállító üzem köteles az ellenmintát a termékre elõírt tárolási feltételek közt tárolni, amit a takarmányfelügyelõ köteles ellenõrizni. Mikrobiológiai kifogással kapcsolatos másodfokú eljárás lefolytatásához laboratóriumi minta, illetve üzemben hagyott ellenminta nem használható fel.
11. Az új takarmányelõállító üzem engedélyezési eljárása, valamint a takarmányelõállító üzem felülvizsgálatakor végzett homogenitási vizsgálat esetén a laboratóriumi mintát a kijelölt mintavételi helyekrõl vett minimum 1 kg tömegû részminta képezi. Zsákos kiszerelés esetén a kijelölt zsákok belsõ részébõl minatavevõ lapáttal megkevert és kivett 1 kg tömegû minta ömlesztett kiszerelése esetén a takarmányelõállító üzem késztermék kifolyónyílásánál meghatározott idõegységenként vett 1 kg tömegû minta képezi a laboratóriumi mintát.
12. A laboratóriumi ellenõrzés keretében az ellenõrzéssel megbízott személy az ellenõrzött laboratórium által már levizsgált minta megmaradt teljes tömegét vagy ennek hiányában az érintetlen laboratóriumi ellenmintát szállítja el ellenõrzõ vizsgálatra. Az elvitt mintáról jegyzõkönyvet vesz fel.
13. A hatósági minõsítési, illetve engedélyezési eljárás, valamint a hatósági ellenõrzés keretében végzett mintavételt jól tisztítható peremes, lapos lapáttal, illetve mintavevõ tõrrel kell elvégezni.
14. A szilárd halmazállapotú laboratóriumi mintát kétrétegû, belülrõl nedvességgel, zsírral, olajokkal szemben impregnált mintazacskóba kell tölteni.
15. A nem szilárd halmazállapotú laboratóriumi mintát a minta mennyiségének megfelelõ, jól zárható üvegedénybe kell tölteni.
16. A mintazacskót, illetve az üvegedényt úgy kell lezárni, hogy a mintázott termék a külsõ környezettõl hermetikusan el legyen zárva.
17. A mintazacskót, illetve az üvegedényt úgy kell lezárni, és lepecsételni, hogy a mintához a pecsétnyomat sérülése nélkül hozzáférni, ahhoz hozzátenni, illetve a mintából elvenni ne lehessen.
18. A mintazacskón a következõ adatokat kell feltüntetni:
- a minta sorszámát, illetve azonosítóját,
- a mintázott termék megnevezését, azonosítóját, tételszámát,
- a mintázott termék elõállításának, gyártásának, származásának helyét, idejét; import takarmányok esetén az üzembe, illetve a tárolóhelyre érkezésének idõpontját,
- a mintavétel helyét és idõpontját,
- a mintavevõ nevét és bélyegzõjét,
- a mintázott tétel mennyiségét.
19. A takarmányelõállító üzemben vett laboratórium minták mellé minden esetben mellékelni kell a mintázott termék címkéjének, ömlesztett termék esetén minõségi bizonyítvnyának egy példányát.
20. A mintázás tényérõl mintavételi jegyzõkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell:
- a minta sorszámát, illetve azonosítóját,
- a mintázott termék megnevezését, azonosítóját, tételszámát,
- a mintázott termék elõállításának, gyártásának, származásának helyét, idejét; import takarmányok esetén az üzembe, illetve a tárolóhelyre érkezésének idõpontját,
- a mintavétel helyét és idõpontját,
- a mintavevõ nevét és pecsétjét,
- a mintázott tétel mennyiségét.
- az elvégzendõ laboratóriumi vizsgálatok tételsorolását,
- az üzemben hagyott ellenminták számát,
- a mintázott tétellel, a mintavétellel kapcsolatos egyéb információkat, megjegyzéseket,
- a termék nagykereskedelmi árát.
21. A laboratóriumi mintákat a mintavételtõl számítva 4 napon belül - a mikrobiológiai vizsgálat céljára vett mintákat 24 órán belül - kell a vizsgáló laboratóriumba juttatni.
22. A laboratóriumi mintákat a laboratóriumba való érkezésig a mintavevõ köteles a termékre elõírt tárolási elõírásoknak megfelelõen tárolni, illetve szállítani.

21. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
Megengedett eltérések ellenõrzõ vagy laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokban

Vizsgált paraméterek Méréstartomány Eltérés
Nedvesség <= 15% +- 0,3% A
> 15% +- 2,0% R
Nyersfehérje <= 16% +- 0,4% A
> 16 <= 32% +- 2,5% R
> 32% +- 0,8% A
Emészthetõ nyersfehérje <= 16% +- 0,8% A
> 10 <= 50% +- 5% R
> 50% +- 2,5% A
Nyerszsír <= 10% +- 0,4% A
> 10 <= 20% +- 4,0% R
> 20% +- 0,8% A
Nyersrost <= 10% +- 0,4% A
> 10% +- 4,0% R
Nyershamu <= 10% +- 0,4% A
> 10 <= 15% +- 4,0% R
> 15 <= 20% +- 0,6% A
> 20% +- 3,0% R
Sósavban oldhatatlan
hamu = homok <= 10% +- 0,3% A
> 10% +- 3,0% R
Oldhatósági index +- 10% R
Só <= 1,5% +- 0,2% A
> 1,5 <= 5% +- 0,4% A
> 5,0% +- 0,5% A
Ca <= 0,5% +- 0,05% A
P > 0,5 <= 10% +- 10% R
> 6 <= 10% +- 0,6% A
> 10% +- 6% R
K <= 16/ +- 0,02% A
Mg > 0,16 <= 8% +- 12,5% R
Na > 8% +- 1,0% A
Összes foszfor, citromsavban,
semleges és alkálikus
ammónium-citrátban oldható
foszfor <= 5% az átlag 3%-a R
> 5% +- 0,20% A
Karbonáttartalom <= 5% +- 0,1% A
> 5 <= 25% +- 0,2% A
> 25% +- 0,5% A
Mikroelemek <= 30 mg/kg +- 9 mg/kg A
Cu, Co, Fe, Mn, Zn, Ni,
B, V > 30 <= 50 mg/kg +- 30% R
> 50 <= 100 mg/kg +- 15 mg/kg A
> 100 mg/kg +- 15% R
Se <= 0,5 mg/kg +- 40% R
> 0,5 <= 1 mg/kg +- 0,2 mg/kg A
> 1 <= 10 mg/kg +- 20% A
> 10 <= 20 mg/kg +- 2 mg/kg A
> 20 mg/kg +- 10% R
Jód +- 25% R
Összes cukortartalom <= 25% +- 2% A
Redukáló cukor, tejcukor > 25 <= 50% +- 8% R
> 50% +- 4% A
Keményítõtartalom <= 12% +- 0,6% A
> 12 <= 20% +- 5% R
> 20% +- 1% A
Karbamidtartalom <= 2% +- 0,3% A
> 12% +- 10% R
Aminosav-tartalom
Cisztin, Triptofán +- 15% R
Metionin, Lizin, egyéb +- 10%
Nitrát-nitrit tartalom +- 10% R
Karotin +- 20% R
Xantophyll-tartalom +- 20% R
Olajos magvak és darák
ITC- és VTO-tartalma +- 20% R
Szója és szójakészítmények
tripszininhibitor aktivitása +- 10% R
A- vitamin <= 10 000 NE/kg +- 25% R
> 10 000 <= 20 000 NE/kg +- 2500 NE/kg A
> 20 000 <= 100 000 NE/kg +- 12,5% R
> 100 000 <= 125 000 NE/kg +- 12 500 NE/kg A
> 125 000 NE/kg +- 10% R
D-vitamin <= 3 000 NE/kg +- 5% R
> 3 000 <= 6 000 NE/kg +- 1 500 NE/kg A
> 6 000 <= 40 000 NE/kg +- 25,0% R
> 40 000 <= 100 000 NE/kg +- 10 000 NE/kg A
> 100 000 NE/kg +- 10% R
E-vitamin <= 150 mg/kg +- 20% R
> 150 <= 200 mg/kg +- 30 mg/kg A
> 200 <= 500 mg/kg +- 15% R
> 500 <= 750 mg/kg +- 75 mg/kg A
> 750 mg/kg +- 10% R
K3-vitamin (Menadion) <= 100 mg/kg +- 25% R
> 100 <= 250 mg/kg +- 25 mg/kg A
> 250 mg/kg +- 10% R
Egyéb vitaminok <= 150 mg/kg +- 20% R
> 150 <= 200 mg/kg +- 30 mg/kg A
> 200 mg/kg +- 15% R
Antioxidáns-tartalom +- 25% R
Gyógyszertartalom <= 5 mg/kg +- 30% R
> 5 <= 10 mg/kg +- 1,5 mg/kg A
> 10 <= 100 mg/kg +- 15% R
> 100 <= 125 mg/kg +- 15 mg/kg A
> 125 <= 500 mg/kg +- 12% R
> 500 <= 750 mg/kg +- 60 mg/kg A
> 750 mg/kg +- 8% R
Növényvédõszer-maradék <= 1 mikrog/kg +- 50% R
> 10 <= 10 mikrog/kg +- 0,5 mg/kg
> 10 mikrog/kg +- 20% R
Aflatoxin B1 <= 4 mikrog/kg +- 50% R
> 4 <= mikrog/kg +- 2 mikrog/kg A
> 10 mikrog/kg +- 20% R
Mikotoxinok <= 0,1 mg/kg +- 60% R
> 0,1 <= 0,3 mg/kg +- 0,06 mg/kg A
> 0,3 <= 1,0 mg/kg +- 20% R
> 1,0 <= 2,0 mg/kg +- 0,2 mg/kg A
> 2,0 mg/kg +- 10% R
Toxikus elemek
As <= 1 mg/kg +- 50% R
> 1 <= 2,5 mg/kg +- 0,5 mg/kg A
> 2,5 <= 15 mg/kg +- 20% R
> 15 <= 30 mg/kg +- 3,0 mg/kg A
> 30 mg/kg +- 10% R
Hg <= 0,06 mg/kg +- 50% R
< 0,06 <= 0,1 mg/kg +- 0,03 mg/kg A
> 0,1 <= 0,2 mg/kg +- 30% R
> 0,2 <= 0,3 mg/kg +- 0,06 mg/kg A
> 0,3 mg/kg +- 20% R
Cd <= 0,2 mg/kg +- 50% R
> 0,2 <= 0,4 mg/kg +- 0,1 mg/kg A
> 0,4 <= 1,0 mg/kg +- 25% R
> 1,0 <= 2,5 mg/kg +- 0,25 mg/kg A
> 2,5 mg/kg +- 10% R
Pb <= 3 mg/kg +- 50% R
> 3 <= 5 mg/kg +- 1,5 mg/kg A
> 5 <= 10 mg/kg +- 30% R
> 10 <= 20 mg/kg +- 3 mg/kg A
> 20 <= 40 mg/kg +- 15% R
> 40 <= 60 mg/kg +- 6 mg/kg A
> 60 mg/kg +- 10% R
F <= 60 mg/kg +- 12 mg/kg A
> 60 <= 500 mg/kg +- 20% R
> 500 <= 1000 mg/kg +- 100 mg/kg A
> 1000 mg/kg +- 10% R
Clükozinolát-tartalom
(Palládium-kloridos módszer) +- mikrom/g A
Csillagfürt alkaloidtartalom +- 20% R
Ureáz aktivitástartalom +- 20% R
Peroxidszám, savszám +- 15% R
Savfok
- tejpor +- 5° SH A
- visszaállított tej +- 0,2° SH A
Szabad zsírsavak +- 10% R

22. számú melléklet a 25/1996. (IX.4.) FM rendelethez 
Elõkeverékek, takarmánykeverékek, tápok, tápszerek hibaérték-táblázata 
Nedvesség Energia Nyers Nyers rost Aminosavak Ca P Na Esszenciális nyomelemek

fehérje aminosavanként nyomelemenként
Többlet Hiány Hiány Hiány Többlet Hiány Hiány Hiány Hiány Többlet Hiány Toxikus szint
Tenyészsüldõ, koca, kan 5 6 13 10 10 10 5 - 8 60
Malac 30 kg-ig 5 6 15 12 8 8 6 8 9 60
Hízósertés 30-60 kg-ig 5 6 10 9 6 6 5 - 8 60
Hízósertés 60 kg felett 5 6 8 7 6 6 5 - 7 60
Egyéb sertés 6 6 6 7 6 6 5 - 7 60
Baromfi (szárnyas), indító,
nevelõ (hízlaló) 6 13 15 12 8 8 6 6 7 60
Baromfi (szárnyas) befejezõ 6 10 10 9 6 6 5 6 5 60
Baromfi (szárnyas) jérce,
tojó elõkészítõ 6 6 8 8 10 9 5 6 6 60
Baromfi (szárnyas) tojó 6 6 8 8 13 9 5 7 6 60
Egyéb baromfi (szárnyas) 6 8 10 8 8 8 5 6 6 60
Borjú, bárány indító 4 6 10 5 0 7 6 6 5 - 5 60
Kérõdzõ növendék, hízó 4 5 6 0 0 0 6 6 5 - 5 60
Tehén, egyéb kérõdzõ
tenyészállat 4 5 6 0 0 0 8 8 5 - 6 60
Egyéb kérõdzõ 4 5 6 0 0 0 6 6 5 - 5 60
Nyúl, egyéb prémes állat 4 5 7 10 0 6 6 6 5 - 5 60
Ló 5 5 7 5 0 0 6 6 5 - 5 60
Hal 0 0 10 0 0 8 6 6 5 - 5 60
Hobbi állatok 4 0 8 5 5 7 8 8 5 - 5 60
Egyéb állatok 5 5 8 5 5 7 6 6 5 - 5 60
Karbamid Vitaminok Gyógyszer- Mikrobiológia Peroxidszám Savszám Salmonella Nem kívánatos, Összetételben nem
vitaminon- hatóanyagonként mérgezõ, valamint szereplõ, nem mérgezõ
ként tiltott anyagok idegen anyagok anyagonként,
anyagonként 10%-onként
Hiány Többlet Hiány Hiány Többlet Kifogásolt Kifogásolt Kifogásolt Kifogásolt Toxikus Kifogásolt
Tenyészsüldõ, koca, kan 0 25 10 13 15 15 10 10 60 60 10
Malac 30 kg-ig 0 30 15 15 15 15 10 10 60 60 15
Hízósertés 30-60 kg-ig 0 25 10 10 10 10 8 7 60 60 10
Hízósertés 60 kg felett 0 25 7 10 10 10 8 7 60 60 10
Egyéb sertés 0 25 7 10 10 10 8 7 60 60 10
Baromfi (szárnyas) indító,
nevelõ (hízlaló) 0 30 15 15 20 20 15 10 60 60 15
Baramfi (szárnyas) befejezõ 0 30 10 10 10 15 15 10 60 60 15
Baromfi (szárnyas), jérce,
tojó elõkészítõ 0 30 10 10 15 15 10 10 60 60 15
Baromfi (szárnyas) tojó 0 30 8 10 15 15 10 10 60 60 15
Egyéb baromfi (szárnyas) 0 30 8 10 15 15 10 10 60 60 15
Borjú, bárány indító 6 10 8 10 10 10 8 8 60 60 10
Kérõdzõ növendék, hízó 7 6 5 8 8 8 7 7 60 60 5
Tehén, egyéb kérõdzõ
tenyészállat 7 6 5 8 8 8 7 7 60 60 8
Egyéb kérõdzõ 6 6 5 8 8 8 7 7 60 60 5
Nyúl, egyéb prémes állat 0 25 6 10 10 10 8 8 60 60 8
Ló 0 20 6 15 15 15 10 8 60 60 10
Hal 0 20 8 15 15 5 8 8 60 60 5
Hobbi állatok 0 30 10 15 15 10 15 10 60 60 10
Egyéb állatok 0 30 8 10 10 10 8 8 60 60 8

Takarmány-alapanyagok, takarmány-kiegészítõanyagok, takarmány-adalékanyagok, szálas- és tömegtakarmányok hibaértékei

Vizsgált paraméterek Hibaérték
Szárazanyag hiány 7
Nyersfehérje hiány 15
Emészthetõ nyersfehérje hiány 15
Nyersnyír hiány 7
többlet 5
Nyersrost hiány 5
többlet 8
Nyershamu többlet 6
Sósavban oldhatatlan hamu, homok többlet 7
Oldhatósági index kifogásolt 5
Na, K hiány 6
többlet 8
Cs, Mg hiány 9
többlet 5
P hiány 9
Savfok kifogásolt 10
Esszenciális nyomelemek elemenként hiány 10
toxikus 60
Karbamid hiány 5
többlet 15
Lizin, Metionin, Cisztin, aminosavként hiány 15
Egyéb aminosavak, aminosavként hiány 10
Vitaminok, vitaminonként hiány 15
Gyógyszer-hatóanyagok, hatóanyagonként hiány 15
többlet 20
Peroxidszám kifogásolt 25
Savszám kifogásolt 15
Mikrobiológiai állapot kifogásolt 25
Szalmonella kifogásolt 60
Ureáz aktivitás kifogásolt 25
Káros, mérgezõ, toxikus anyagok
határérték feletti jelenléte,
toxikus anyagonként toxikus 60
Nem káros, nem mérgezõ, nem toxikus
idegen anyag jelenléte, anyagonként,
10%-onként 15
Jellemzõ összetevõk hiánya 10%-onként 15