A lekérdezés (idõgép) napja: 1997.12.09.

36/1994. (VI.28.) FM-KTM együttes rendelet

a védett õshonos és veszélyeztetett helyzetbe került állatfajták körének megállapításáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) végrehajtására, a Tv. 49.§-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el:

1.§ (1) A Tv. 11.§-a szerint védett õshonos állatfajták körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A védett õshonos fajták körének módosítása - valamely állatfajta õshonosság miatti védetté nyilvánítása, illetve a védettség megszüntetése - az indokoltság megjelölésével a földmûvelésügyi vagy a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszternél (a továbbiakban: illetékes miniszterek) kezdeményezhetõ.
(3) Az illetékes miniszterek a javasolt fajtát - együttes rendeletben - akkor nyilvánítják védetté, ha a védett õshonos fajták fenntartására külön jogszabály alapján folyósítandó támogatás fedezete a javasolt fajtára, az adott évre jóváhagyott állami költségvetésben rendelkezésre áll.
2.§ (1) A Tv. 12.§-a szerint magas genetikai értéket képviselõ veszélyeztetett állatfajták körét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A magas genetikai értéket képviselõ, veszélyeztetett helyzetbe került állatfajták körének módosítása - valamely állatfajta veszélyeztetetté nyilvánítása, illetve a veszélyeztetett körbõl való kivétele - az indokoltság megjelölésével az illetékes minisztereknél kezdeményezhetõ.
(3) Az illetékes miniszterek által újonnan veszélyeztetettnek nyilvánított fajták állományainak védelmére külön jogszabály alapján támogatás adható.
3.§ Ez a rendelet 1994. július 1. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 36/1994. (VI.28.) FM-KTM együttes rendelethez 
Õshonosságuk miatt védettnek minõsülnek az alábbi állatfajok fajtái

Faj Fajta
Szarvasmarha magyar szürke
Sertés: szõke mangalica
fecskehasú mangalica
vörös mangalica
Juh: fehér hortobágyi racka
fekete hortobágyi racka
gyimesi racka
cigája
cikta
Tyúk: sárga magyar
kendermagos magyar
kopasznyakú kendermagos
fehér magyar
fehér kopasznyakú
erdélyi kopasznyakú
Lúd: fodrostollú magyar
Pulyka: bronz- és
rézpulyka
Nyúl: magyar óriás

2. számú melléklet a 36/1994. (VI.28.) FM-KTM együttes rendelethez

Magas genetikai értéket képviselõ, veszélyeztetett helyzetbe került fajtáknak minõsülnek az alábbi fajok fajtái
Faj Fajta
Szarvasmarha: magyartarka
Ló: Gidrán
Hucul
Kisbéri félvér
Lipicai
Furioso-North Star
Nóniusz
Shagya arab
Hal: magyar ponty (C.c. forma hun-
garicus)