Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven og i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.), § 6, stk. 2, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.) og § 4, stk. 2, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 6-10 og 12-16, § 3, nr. 4, 11 og 12, og § 4 i lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.) sættes i kraft.

§ 2. § 3, nr. 10, i lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.) for så vidt angår §§ 35 c-35 f, overskriften til kapitel 6 a og overkrifterne før §§ 35 a-35 e i lov om naturgasforsyning sættes i kraft.

§ 3. § 1, nr. 101), og § 22) i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.) sættes i kraft.

§ 4. § 1, nr. 1, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) for så vidt angår § 43 a, stk. 1-63) og 8, § 43 e og overskriften før § 43 a i lov om fremme af vedvarende energi sættes i kraft.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, for så vidt angår § 1, nr. 6-10 og 12-16 i lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.), og §§ 3 og 4 har virkning fra den 1. juli 2012.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 22. november 2013

Martin Lidegaard

/ Birgitta Jacobsen

Officielle noter

1) 51, stk. 2, nr. 1, og § 52, stk. 1, 1. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi henviser til § 43 a, stk. 7, og § 44, stk. 5, som ikke er sat i kraft. Idet § 43 a, stk. 7, som er indsat ved § 1, nr. 1 delvis, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, ikke er sat i kraft, er § 43 a, stk. 8, rykket op som nyt stk. 7, hvilket bevirker, at henvisningerne i §§ 51 og 52 ikke er korrekte.

2) § 27 c, stk. 8, 2. pkt., i lov om elforsyning henviser til § 43 a, stk. 7 og § 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi, som ikke er sat i kraft. Idet § 43 a, stk. 7, som er indsat ved § 1, nr. 1 delvis, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, ikke er sat i kraft, er § 43 a, stk. 8, rykket op som nyt stk. 7, hvilket bevirker, at henvisningen i § 27 c, stk. 8, 2. pkt., ikke er korrekt.

3) § 43 a, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi henviser til stk. 7, som ikke er sat i kraft. Idet § 43 a, stk. 7, som er indsat ved § 1, nr. 1 delvis, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, ikke er sat i kraft, er § 43 a, stk. 8, rykket op som nyt stk. 7, hvilket bevirker, at henvisningen i § 43 a, stk. 2, ikke er korrekt.